Så här gör du om du vill delta

Det finns många olika sätt som du kan bidra till Umepedia.

  • Komplettera eller utöka befintliga artiklar om Umeå. Se kartan på startsidan eller titta i listan på projektsidan på Wikipedia. Är du ovan att redigera på Wikipedia så är ett bra tips att först läsa igenom Wikipedias introduktionskurs.
  • Översätta artiklar. Ifall du har goda kunskaper i ett annat språk än svenska så kan du översätta Wikipedia-artiklar om Umeå. Dels så saknas många artiklar på många språk, dels så behöver artiklar kompletteras och uppdateras.
  • Källhänvisa påståenden. En viktig del i Wikipedia är att det finns källhänvisningar och du kan sätta in dessa i Umeå-relaterade artiklar. Du kan även granska befintliga källhänvisningar och byta ut ifall de är felaktiga eller att det finns bättre källor. Om du undrar om hur man gör så finns det att läsa på Wikipediasidan om källhänvisningar.
  • Arbeta med bilder. Vissa av artiklarna behöver illustreras med (fler) bilder. Först och främst handlar det om att fotografera, men även en schematisk skiss eller liknande kan göra mycket för en artikel. Läs mer om detta på Wikipediasidan om illustrationer.