Om Umepedia

Syfte

Syftet är att förbättra Umeås digitala närvaro samt etablera Umeå som en QRpediastad år 2014, samtidigt som Umeå är Europeisk kulturhuvudstad.

Mål

Målet är att genom QR-koder låta befolkningen och turister på ett toppmodernt sätt ta del av all kultur Umeå har att erbjuda och att information om Umeås kultur skall finnas på den centrala plats där en absolut majoritet av befolkningen söker efter sin information – det vill säga Wikipedia, Sveriges sjätte största webbplats.Projektet har två faser:

  • Fas 1: Pågick under 2013. Målet var att strukturera upp informationen om Umeå som redan finns på svenskspråkiga Wikipedia och förbereda en grund för förbättringsarbetet. Detta skedde främst på frivilligbasis av volontärer. Wikipedia:Projekt Umeå 2014 – Europas kulturhuvudstad skapades för att strukturera upp informationen om Umeå på Wikipedia för att ge en översikt över hur läget ser ut och vad som saknas.
  • Fas 2: Pågår huvudsakligen under 2014. Under året kommer flera event att anordnas i Umeå. Målet är tredelat: (1) att på plats i Umeå anordna event som leder till bättre artiklar om Umeå på Wikipedia på flera olika språk; (2) att nå nya samarbetspartners; samt att (3) sätta upp QR-koder bredvid de objekt i Umeå som efter eventen har välskrivna artiklar på flera språk.

Målet är vidare att QRpediastads-konceptet skall vara en integrerad del av framtidens kulturhuvudstäder och de lärdomar, best-practices samt dos-and-dont’s kommer därför noggrant att beskrivas i en avslutande rapport på engelska som utarbetas gemensamt av de olika deltagande parterna. Liknande projekt kan då ske med andra Wikimedia-chapter i Europa.

En tävling kommer att anordnas för att engagera volontärer över hela världen till att översätta artiklar till andra språk.

Bakgrund

Idag får turister eller museibesökare information om sevärdheter som byggnader, konstverk, fornminnen, geografiska miljöer, naturreservat, och museiartefakter framförallt genom mer eller mindre permanenta skyltar på plats, eller genom tryckta kartor och broschyrer, ljudguider eller separata medieprodukter. QRpedia skapar en ny, enkel och billig möjlighet att tillgängliggöra information, genom att visa upp Wikipediaartiklar på läsarens eget språk via Internet direkt på besökarens smartphone eller läsplatta.

QR-koder är tvådimensionella streckkoder, vilka kan innehåller flera kilobyte information som text, visitkort eller URL:er och kan avläsas enkelt med kamera, (gratis) QR-app, webbläsare och internetansluten mobiltelefon/läsplatta. Om QR-koden innehåller en URL, visas den aktuella webbsidan direkt på skärmen. QRpedia är en webbtjänst som förfinar URL-sökningen. QRpedia vidarebefordrar en avläst Wikipediaartikel-URL till en Wikipediaartikel på mobiltelefonanvändarens eget språk.

QRpedia startades av Wikimedia Storbritannien och koder sattes först upp på Derby Museum, samtidigt som frivilliga världen över skapade 1 200 artiklar med anknytning till museet på flera språk. Föreningen har visat att det är möjligt att få till stånd ett samarbete med en kommun, staden Monmouth i sydöstra Wales, genom vilket man bygger upp en stor artikelbas på lokalt språk och på flera främmande språk, vilken kommuniceras på plats i staden via permanenta QRpediaskyltar. År 2012 sattes hundratals QR-koder upp, både klistermärken inomhus och keramikskyltar utomhus. QR-koderna ger turister information om sevärdheter från cirka 1 000 Wikipediaartiklar på 25 språk. I samband med projektet skrevs, förbättrades och översattes även hundratals artiklar. I samband med lanseringen av “Monmouthpedia-projektet” byggde och bekostade staden dessutom ett öppet och gratis trådlöst nätverk, vilket täcker hela staden för att utländska turister inte ska belastas av höga datatrafikavgifter vid användande av QR-koderna.

Jämfört med traditionella skyltar, ljudguider eller broschyrer tar QRpedia nytta av också för andra ändamål redan skrivna Wikipediaartiklar och av gratis redaktörer som kan förbättra dessa på många språk. Själva QR-koderna är mindre i omfång samt billigare att skriva ut och sätta upp än skyltar. En skylt har nackdelen att den innehåller begränsad information, är dyra att uppdatera och att de av utrymmesskäl inte kan ha text på kanske fler än två språk. Dessa problem finns inte med QR-koder.

Samarbetspartners

Vi samarbetar för närvarande med Umeå universitet, Riksantikvarieämbetet, Common Culture of Umeå, Rödåsel Bygdegårdsförening och Umeå kommun för att föra in Wikipedia i stadsmiljön på ett nytt och innovativt sätt. Vi har alltså flera tunga partners inblandade för att göra informationen mer lättillgänglig och sätta Umeå på den digitala kartan.

I projektet samarbetar vi med de institutioner som sätter upp informationsskyltar, kommuner, turistföreningar, hembygdsföreningar, parkförvaltare, fastighetsägare som Statens fastighetsverk, museer och liknande. Alla skyltar som finns som beskriver någonting som uppfyller Wikipedias relevanskriterier kan potentiellt ha en QRpedia-kod. Det kan till exempel även vara gatunamn (både eftersom gatan eller den det är namngiven efter är relevant), djur och blommor som kan syns i områden, historiska händelser på ett ställe, fartyg och liknande. Målgrupperna skall informeras om QRpedia och dess fördelar och möjligheter, och stöd med kompetens och koordinering ska ges till dem som vill sätta upp koder.

För att utöka artiklarna på Wikipedia om olika delar av Umeås kultur är tanken att workshops med museer och Arkitekthögskolan etc. kommer att anordnas så att experterna kan bidra med sin kunskap.

Utöver experter kommer vi även att bjuda in allmänheten för att under s.k. skrivstugor tillsammans skriva encyklopediska artiklar inom olika tematiska områden – målet är att skapa artiklar för olika viktiga kulturella objekt, händelser eller organisationer i Umeå kommun.