Umepedia Challenge

This is a public writing competition around the city of Umeå’s culture and history. The goal of this first edition is to improve and translate this list of 40 important places that we hope to put a QRpedia sign next to, into as many languages as possible. These are some of the most central articles to read to understand Umeå, be it as a new immigrant, a tourist or a long time inhabitant. The winners will receive great prizes.

The contest is organized and led by Wikimedia Sverige: We want to try out the Wikipedia city idea in Sweden as we think that it is fantastic to make culture easily accessible for tourists and immigrants in the city! Now when Umeå is the European Capital of Culture a lot of people are visiting the city. We will use the lessons learned and continue with other cities and make Sweden into a Wikipedia country! Help us make this a success!

For more details, see the Umepedia Challenge Page

Wikipedias trovärdighet

När vi inleder samarbeten med olika organisationer får vi ofta frågan om vilka risker det finns med att hänvisa till Wikipedia från den egna webbplatsen eller, i fallet med Umepedia, från en skylt som sitter på ens byggnad. Vi försöker då förklara hur det fungerar på Wikipedia och hur det är möjligt att materialet håller så pass bra kvalité som det ändå gör. Att kvalitén på artiklarna är god visar flera oberoende undersökningar som jämfört olika språkversioner av Wikipedia med traditionella uppslagsverk. Där har Wikipedia visat sig vara i stort sett jämbördig och vissa större språkversioner av Wikipedia rentav bättre än de traditionella encyklopedierna.

“Men alla kan ju redigera, och då kan ju folk också klottra!”, utbrister då kanske någon, och ja, det stämmer att alla kan redigera och precis som i samhället i övrigt finns det folk som gillar att förstöra. Historien visar dock att de flesta vill vara med och förbättra Wikipedia, inte förstöra det och det finns mängder av verktyg och tekniker som de här goda krafterna har till sitt förfogande.

Så vad är då de här verktygen?

Mängden volontärer

Det första och mest centrala verktyget är det numerära övertaget. Varje månad bidrar cirka 3 000 volontärer med material till svenskspråkiga Wikipedia och cirka 800 bidrar flera gånger. Det är alltså väldigt mycket folk som håller efter artiklarna och de få som är där för att förstöra motas bort av de många som vill skydda Wikipedia! Många av dessa lägger åtskilliga volontärtimmar varje månad på att systematiskt gå igenom det som skrivs på Wikipedia och ta bort skadliga och negativa redigeringar.

Bland dessa volontärer finns personer med expertis inom allsköns områden, och då Wikipedia blivit så pass välanvänt (500 000 000 person besöker Wikipedias olika språkversioner varje månad!) har många experter sett ett behov och ett värde av att hålla koll på artiklar med anknytning till deras favoritområde.

Bevakningslistan och Senaste ändringar

Både volontärer och experter använder sig av den så kallade Bevakningslistan där de snabbt och lätt kan hålla koll på favoritartiklarna. Om du inte loggar in på Wikipedia dagligen kan du genom dina inställningar välja att få ett automatiskt mejl som meddelar om något har ändrats i de artiklar du bevakar. Här finns en video som visar hur enkelt du lägger till en lista med artiklar som du vill hålla extra koll på. (Vi har satt samman en lista med de artiklar som har kopplingar till Umepedia så att du snabbt kan lägga till dem). Bevakningslistan är ett centralt verktyg för alla experter som vill hjälpa till och förhindra att missuppfattningar sprids i deras ämne.

Genom Umepedia-projektet kan vi bygga upp en större gemenskap som har lagt till Umeå-artiklar på sin Bevakningslista. Då är det ännu fler ögon som håller koll. Detta är något som samtliga partners uppmuntras att göra och som kräver väldigt lite ansträngning.

För mer uppenbart klotter (såsom runda ord, borttagning av delar av texten m.m.) använder många volontärer verktyget “Senaste ändringar”. På senaste ändringar listas alla förändringarna i artiklarna i realtid. Dygnet runt sitter volontärerna och tittar på de redigeringar som görs och återställer de som inte håller tillräcklig kvalité. Till sin hjälp har de därtill smarta missbruksfilter som varnar om exempelvis svordomar eller könsord läggs till i en artikel. Detta möjliggör att dessa typer av redigeringar oftast tas bort inom en minut. Att återställa klotter tar bara några sekunder och den här typen av klotter är nästan alltid återställt inom någon minut.

Principer som styr

Volontärernas arbete och användning av verktygen styrs av en uppsättning principer. Dessa hjälper gemenskapen att arbeta åt samma håll. Volontärerna har även stöd av mängder av dokumentation där praxis på Wikipedia har dokumenterats över åren. De viktigaste principerna för att bibehålla en hög kvalité är neutralitet och verifierbarhet.

Neutralitet

Alla volontärers arbete förenas under en serie principer som förenar de positiva bidragen på Wikipedia. Alla artiklar ska nämligen vara neutrala, d.v.s. sakligt behandla ett ämne och låta olika röster komma till tals. Detta är lättare sagt än gjort, men genom att så många är aktiva på Wikipedia tragglas formuleringar igenom gång efter gång och diskussioner pågår ständigt om ordval, källkvalité och innehåll. Alla artiklar har nämligen en diskussionssida kopplade till sig där detta kan diskuteras. Artiklarna ska fokusera på det nuvarande kunskapsläget inom ett område, vilket leder oss in på verifierbarhet. Neutralitet är mer eller mindre svårt att nå beroende på artikelämne. Umepedias artiklar är till stor del om historiska byggnader och där föreligger ofta mindre neutralitetsproblem än ex. artiklar om politik eller olika konflikter.

Verifierbarhet

Verifierbarhet handlar om att alla påståenden och all fakta som kan ifrågasättas på Wikipedia skall ha ordentliga källor, helst i form av fotnoter. Källorna ska bekräftar det som står och gör det möjligt för läsaren att gå vidare i sina undersökningar och lära sig mer. I Umepedia kommer ett stort fokus ligga på att få till bra källor i alla artiklarna.

Wikipedias användare håller på dessa sätt en god koll på artiklarna tillsammans! Genom projektet Umepedia kommer vi aktivt att verka för att ännu fler personer håller koll på och förbättrar artiklarna ytterligare!

Workshop 4

Välkomna till en skrivardag för Wikipedia fredagen 4 april. Tillsammans skriver vi om Umeås kultur på Wikipedia.

Kom till Umeå universitet för att lära dig om kulturen och gemenskapen som byggde världens största encyklopedi och om projektet Umepedia, projektet som gör Umeå till Nordens första Wikipedia-stad! Men framförallt, lär dig hur du kan bidra till Wikipedia med din kunskap. Ta med egen dator!

Vi bjuder på kaffe, te och mackor. Det är ett begränsat antal gratisplatser, så först till kvarn!

Anmäl dig till michael.nordvall(at)adm.umu.se.


Welcome to a Wikipedia workshop on Friday the 4th of April. Together we will spread information about Umeå’s culture on Wikipedia.

Come to Umeå University to learn how to edit Wikipedia. During the event you will learn about the culture and community that built the worlds largest encyclopedia and about the project Umepedia. But most importantly you will learn how you can contribute to Wikipedia with your knowledge. It is fun and very rewarding! Please bring your own laptop.

Coffee, tea and sandwiches will be available for free. There is a limited number of free tickets, so first come first served.

Sign up by sending an email to michael.nordvall(at)adm.umu.se.

Workshop 3

Välkomna till en skrivardag för Wikipedia torsdag kväll 3 april. Tillsammans skriver vi om Umeås kultur på Wikipedia.

Kom till Umeå universitet för att lära dig om kulturen och gemenskapen som byggde världens största encyklopedi och om projektet Umepedia, projektet som gör Umeå till Nordens första Wikipedia-stad! Men framförallt, lär dig hur du kan bidra till Wikipedia med din kunskap. Ta med egen dator!

Vi bjuder på kaffe, te och mackor. Det är ett begränsat antal gratisplatser, så först till kvarn!

Anmäl dig till michael.nordvall(at)adm.umu.se.


Welcome to a Wikipedia workshop on Thursday night the 3rd of April. Together we will spread information about Umeå’s culture on Wikipedia.

Come to Umeå University to learn how to edit Wikipedia. During the event you will learn about the culture and community that built the worlds largest encyclopedia and about the project Umepedia. But most importantly you will learn how you can contribute to Wikipedia with your knowledge. It is fun and very rewarding! Please bring your own laptop.

Coffee, tea and sandwiches will be available for free. There is a limited number of free tickets, so first come first served.

Sign up by sending an email to michael.nordvall(at)adm.umu.se.

Workshop 2

Välkomna till en skrivardag för Wikipedia fredagen 21 mars. Tillsammans skriver vi om Umeås kultur på Wikipedia.

Kom till Umeå universitet för att lära dig om kulturen och gemenskapen som byggde världens största encyklopedi och om projektet Umepedia, projektet som gör Umeå till Nordens första Wikipedia-stad! Men framförallt, lär dig hur du kan bidra till Wikipedia med din kunskap. Ta med egen dator!

Vi bjuder på kaffe, te och mackor. Det är ett begränsat antal gratisplatser, så först till kvarn!

Anmäl dig till michael.nordvall(at)adm.umu.se.


Welcome to a Wikipedia workshop on Friday the 20th of March. Together we will spread information about Umeå’s culture on Wikipedia.

Come to Umeå University to learn how to edit Wikipedia. During the event you will learn about the culture and community that built the worlds largest encyclopedia and about the project Umepedia. But most importantly you will learn how you can contribute to Wikipedia with your knowledge. It is fun and very rewarding! Please bring your own laptop.

Coffee, tea and sandwiches will be available for free. There is a limited number of free tickets, so first come first served.

Sign up by sending an email to michael.nordvall(at)adm.umu.se.

Workshop 1

Välkomna till en skrivardag för Wikipedia torsdag kväll 20 mars. Tillsammans skriver vi om Umeås kultur på Wikipedia.

Kom till Umeå universitet för att lära dig om kulturen och gemenskapen som byggde världens största encyklopedi och om projektet Umepedia, projektet som gör Umeå till Nordens första Wikipedia-stad! Men framförallt, lär dig hur du kan bidra till Wikipedia med din kunskap. Ta med egen dator!

Vi bjuder på kaffe, te och mackor. Det är ett begränsat antal gratisplatser, så först till kvarn!

Anmäl dig till michael.nordvall(at)adm.umu.se.


Welcome to a Wikipedia workshop on Thursday night the 20th of March. Together we will spread information about Umeå’s culture on Wikipedia.

Come to Umeå University to learn how to edit Wikipedia. During the event you will learn about the culture and community that built the worlds largest encyclopedia and about the project Umepedia. But most importantly you will learn how you can contribute to Wikipedia with your knowledge. It is fun and very rewarding! Please bring your own laptop.

Coffee, tea and sandwiches will be available for free. There is a limited number of free tickets, so first come first served.

Sign up by sending an email to michael.nordvall(at)adm.umu.se.