Kontakt

Wikimedia Sverige loggaWikimedia Sverige är en ideell förening som arbetar för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor. Föreningen är bland annat experter på Wikipedia. Föreningen hjälper lärare och bibliotekarier att använda Wikipedia, arkiv och museer att nå ut med sitt material och stödjer de frivilliga som gör Wikipedia bättre att kunna göra det enklare och med högre kvalitet. Stödj Wikimedia Sveriges arbete genom att bli medlem eller med din tid. Ditt stöd betyder väldigt mycket!
För frågor kontakta Wikimedia Sverige:
John Andersson
Projektledare Umepedia
+46(0)733965189