Umepedia

Umepedia är ett projekt för att förbättra Umeås digitala närvaro – och etablera Umeå som en QRpediastad. Detta arbete skedde huvudsakligen under 2014, det år då Umeå var kulturhuvudstad. Målet är att låta turister och befolkning ta del av information om Umeås kultur på ett modernt sätt, och just på den plats där de allra flesta söker information – på Wikipedia, Sveriges sjätte största webbplats.

Under 2013 genomfördes en inventering av Umeå kulturliv i vid mening och av vad detta som finns beskrivet på Wikipedia, i första hand på svenska. Inventeringen låg sedan som grund för arbetet som pågick under 2014. Detta arbete bestod i att skriva nya artiklar och att förbättra befintliga artiklar, som utfördes av volontärer och samarbetspartners. De svenska artiklarna var sedan översatta till cirka 40 språk av volontärer från hela världen.

För att göra materialet som skapas som en del av Umepedia-projektet mer tillgängligt har projektet börjat placera ut skyltar med QR-koder runt om i Umeå, i anslutning till de viktigaste platserna. Med hjälp av QR-koderna kan besökarna lätt ta fram relevant information i sin mobiltelefon – och på sitt eget språk!

Umepedia är ett samarbete mellan Wikimedia Sverige, Umeå universitet, Umeå kommun, Riksantikvarieämbetet, Common Culture of Umeå, Rödåsel Bygdegårdsförening och Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet Norr (NBV), men söker ständigt fler samarbetspartners som vill hjälpa oss att nå ut med information om staden.